Tag Archives: Parlament europeu

A Begues només hi ha 39 pous d’aigua declarats

(Foto Pixabay).

En tot el municipi de Begues hi ha en aquests moments 39 pous d’aigua declarats. El més profund de tots és el de Can Farfai, que té una fondària de 190 metres. 39 pous és una xifra que sembla baixa, tenint en compte que Begues és el municipi més extens de la comarca (té més de 50 quilòmetres quadrats de superfície) i que no té cursos d’aigües superficials permanents que puguin cobrir, amb garanties, les necessitats dels usuaris d’aigua.

Aquests 39 punts d’aigua subterrània de Begues són tots actius i estan inventariats en la Base de Dades Hidrogeològiques (BDH) de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), on no consta cap pou d’aigua clausurat en tot el municipi. Com se sap, la qüestió dels pous clausurats ha estat una preocupació de molts ajuntaments des de la mort recent d’un nen de dos anys d’edat que va caure en un forat de Totalán, a Màlaga.

Només hi ha 39 pous a tot Begues? Segur que n’hi ha més, però dels que no estan declarats no se’n té cap constància oficial. Suposant que sigui així, que n’hi hagi més, el fet que no estiguin inventariats es pot explicar per diferents causes. Una pot ser la desinformació i la creença que la propietat del sòl inclou la propietat de l’aigua del subsol. Una altra és la tolerància de sempre de l’administració sobre aquest tema, sobretot en les zones rurals, que és perfectament descriptible.

La veritat és que les pràctiques històriques en aquest àmbit ja no serveixen avui dia, perquè la societat en general s’ha adonat que la gestió dels recursos naturals és un afer d’interès públic. Les aigües subterrànies són “el recurs hídric més sensible i important de la Unió Europea” i “la font principal del subministrament públic d’aigua potable” en el conjunt dels estats europeus, segons la consideració segona de la Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006.

Avui dia, saber quants pous hi ha actius serveix per estimar el cabal d’aigua subterrània que es capta per a usos domèstics, agrícoles o industrials. En els països mediterranis, tenir bona informació és vital per fer una gestió eficient de l’aigua disponible, ja sigui subterrània o superficial. Això segurament té algun cost per als propietaris de pous, en matèria de taxes o d’instal·lació de comptadors, però és normal perquè l’aigua és un bé públic, és a dir, de tothom, i no solament dels titulars del sòl.

Per saber quins són els 39 pous declarats de Begues, podeu descarregar-vos aquest document. Els que no surten en la llista vol dir que no consten en l’inventari oficial.

Etiquetat , , , , , , ,

Fins ara les eleccions europees les ha guanyat quasi sempre CiU

europees

La participació dels electors de Begues en les sis eleccions al Parlament europeu que s’han fet fins ara ha estat cada vegada més baixa. En el gràfic que il·lustra aquest text es pot veure com el percentatge de participació ha anat baixant quasi sempre des de les eleccions de 1987, que van ser les primeres. El 1999 hi va haver un parèntesi i la participació es va recuperar fins a nivells més o menys normals, al voltant del 70%, però després va tornar a caure.

En les últimes eleccions, les de 2009, no van anar a votar ni quatre de cada deu electors. La participació va ser del 38 i escaig per cent. Una molt mala notícia per a la democràcia i per al projecte europeu. Pensem que la participació més baixa en unes eleccions municipals de Begues, per exemple, va ser la de 2007, en les quals, tot i així, van votar el 60,91% dels electors.

És probable que, de moment, el nivell tan baix de participació en les europees no es torni a repetir. El pròxim 25 de maig n’hi tornarà a haver i, almenys a Catalunya, hi ha la percepció que la participació electoral serà millor que en les convocatòries anteriors.

Pel que fa als partits polítics, les eleccions europees a Begues les ha guanyat sempre Convergència i Unió, tret del 2004, que les va guanyar el PSC. Aquests dos partits i el PP (o la versió anterior, Alianza Popular) s’han repartit sempre els tres primers llocs de les europees a Begues. L’única excepció va ser també el 2004, quan Esquerra Republicana va quedar en tercer lloc i va superar el PP. A veure què passarà aquesta vegada.

Etiquetat , , , , ,